Svårt att betala tillbaka

Betalningssvårigheter kan bero på flera saker. Kanske har man ifrån ingenstans råkat ut för en stor utgift som ätit upp stora delar av lönen eller att man helt oväntat blir av med sitt jobb. Det kan även handla om att du varit med om en olycka eller blivit sjuk som resulterat i en långtidssjukskrivning.

Dessutom finns det människor som tar ett lån som en snabb lösning trots att de vet att deras ekonomi egentligen inte håller för detta. Kom ihåg att alltid låna ansvarsfullt och att ett lån sällan är en lösning på ett problem om man redan har en skakig ekonomi.

Får man betalningssvårigheter kan det gå riktigt illa om man inte är försiktig. I denna artikel kommer vi titta närmare på hur det går till när man får svårt att betala tillbaka sitt lån.

Vid betalningssvårigheter

  • Om du tagit ett lån men drabbas av något som gör det svårt att betala tillbaka bör du se till att försöka få in extra pengar så fort som möjligt. Kanske har du något av värde som du kan sälja? Hellre att förlora en kär ägodel än att hamna hos kronofogden och få en anmärkning.
  • Skulle du inte ha något av värde är det dags att börja snåla ordentligt så du kan sköta betalningen. Se över vart du kan spara pengar i din vardag. Gör gärna upp en snål budget att leva efter under en period tills skulden är betald.
  • Håll dig borta ifrån snabba lösningar, det vill säga nya lån! Detta är det värsta du kan göra och nya, dyra lån kommer endast leda djupare ner i skuldträsket. Ett alternativ är att samla dina lån, om du skulle ha många mindre lån och krediter vill säga. Då tecknar du alltså ett större lån med en lägre ränta som täcker alla dina gamla lån och krediter.
  • Skulle det fortsätta att vara kämpigt med betalningen bör du kontakta din långivare för att se om ni kan komma överens om en alternativ lösning. Gör detta så fort som möjligt, innan dina skulder hinner växa sig större och dyrare. Du har trots allt ingenting att förlora och ibland kan långivarna vara tillmötesgående.
  • Om du och din långivare inte kommer fram till en bra lösning och du fortfarande inte har möjlighet att betala kommer din skuld att hamna på inkassos bord. Inkassobolaget hjälper den tidigare skuldägaren att driva in skulden, vilket såklart kommer kosta dig en del pengar. Även nu bör du kontakta inkassobolaget snaraste möjligt, förklara din situation och fråga huruvida du kan få en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. I många fall brukar detta inte vara något problem, eftersom inkasso också vill att du ska betala så snart som möjligt.
  • Skulden kan även skickas vidare till ett factoringbolag istället för ett inkassobolag. Factoringbolaget köper skulden av skuldägaren och tar över indrivningen av skulden. En avbetalningsplan är inte en omöjlighet här heller, så kontakta factoringbolaget så fort som möjligt. Detta eftersom att dröjsmålsräntan fortsätter ticka på sedan sista dagen på lånets löptid passerat.
  • Sista anhalten för din skuld är kronofogden. Här kommer du bland annat åka på ytterligare avgifter och även en betalningsanmärkning som kommer ligga kvar i tre år. Dessutom kan det gå så långt att kronofogden gör utmätningar på dina ägodelar och din lön för att försöka täcka skulden och din sista utväg kan bli en skuldsanering. Att hamna hos kronofogden är sällan trevligt, så se till att lösa dina betalningsproblem i tid!